அங்கீடி

உணவகம்
4.5
Address of the listing ம்யூஜியம் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், பஞ்ஜேபி, டேண்டூரி
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, இன்டியன்‌, முகிலை
2.0
Address of the listing உத்தர ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், 111 சைனிஸ், இன்டியன்‌

பெ லீஃப்

உணவகம்
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
2.5
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 6டி.எச். ஃபெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ்
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
5.0
Address of the listing ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, ஏரேபிய்ன், சைனிஸ்
4.0
Address of the listing பன்னெரகட்டா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
2.5
Address of the listing கமர்ஷல்‌ ஸ்டிரீட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
3.0
Address of the listing விக்டோரியா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, 1 பிர்‌யானி, ஹ்ய்தெரபதி
2.0
Address of the listing முரிகெஷ் பலய, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, ஹ்ய்தெரபதி
1.5
Address of the listing கோரமங்கலா, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், இன்டியன்‌, டேண்டூரி
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing கோரமங்கலா 1ஸ்டிரீட் பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, முகிலை, மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலபில், எஸ், சின்ஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், கெபப்ஸ், டேண்டூரி
Address of the listing கோதீகெ ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், பூல் ஏரியா, நோ, சைனிஸ், நோர்த் இன்டியன்‌
5.0
Address of the listing சர்ச்‌ ஸ்டிரீட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore