பி.ஜி.ஸ்

உணவகம்
Address of the listing பெலிலன்துர், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், மெடிடெரேந்யின்
4.0
Address of the listing சர்ஜாபுர், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மெடிடெரேந்யின்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ், இடாலியன்
Address of the listing எச்.எஸ்.ஆர். லெயாஉட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Online Services
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மெடிடெரேந்யின்
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், பிர்‌யானி, கெபப்ஸ்
Address of the listing கோரமங்கலா 7டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, யூரோபியன்
Address of the listing கோரமங்கலா, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, பார்பெக்யூ, யூரோபியன்
3.0
Address of the listing கனிங்கேம் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing அல்லாத-வெஜ் ஃபூட் கெடரிங்க்
3.5
Address of the listing அஷோக்‌ நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ

எகோ

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா, யெஸ், நோ

மீண்ட்

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing ரெஸ் கோர்ஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், இன்டியன்‌, இடாலியன்
2.0
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, காண்டினெண்டல்
4.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ்

த் பியர் கிலப்

பார் மற்றும் பப்
5.0
Address of the listing விட்டல் மலில்யா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், பார்‌டெண்டர்,டி.ஜெ., ஃபிரீ

The Lalit Ashok

Restaurant
Address of the listing Kumara Krupa, Bangalore
Services provided by the listing Outdoor Seating, American, Chinese, European
4.5
Address of the listing விட்டல் மலில்யா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், கிரீக், இடாலியன்

வெர்வ்

உணவகம்
Address of the listing யெலஹங்கா புதிய டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், யூரோபியன்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore