ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். டி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், கிபோர்ட்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
5.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், ஸ்பேனிஷ்
3.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா,ஜிவ்,மெரெங்குயே
4.0
Address of the listing பனஷங்கரி 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி ஃபெஜ்‌ 1, பெங்களூர்
Services provided by the listing கடக், சாலஸா, இந்ஸ்டிரூமெண்ட், டேபிலா, டிரம்
3.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing பாலீவூட், ஹிப் ஹாப், பெலி டான்சிங்க்
3.5
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், வேல்ட்ஜ், ஃபோக்ஸ்டிரோட்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ரோவிங்க் மஷின்ஸ்
Address of the listing பி.டி.எம். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஜும்பா, பாலீவூட், பரதனத்யம், சாலஸா, பெலி டேன்ஸ்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
Address of the listing விஜ்ஞானா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இந்ஸ்டிரூமெண்ட்,வோகல், கார்னாடிக் வோகல், கிடார்

ஐரோ ஃபிடனெஸ் செண்டர்

காற்றுள்ள வகுப்புகள்
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இந்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், ஜேஜ், சா சா சா, மெரெங்குயே
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.ஹெச். பிலக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், டபல, ஃபிலஷ்
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பசதா, சா சா சா, மெரெங்குயே, ஏஃபிரோ க்யூபன்

நத்யலெயா

நடன வகுப்பு
4.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வெஸ்டர்ன் டேன்ஸ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பி-பைங்க்

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
3.5
Address of the listing தெவசந்திரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், கடக், ஃபோக் டேன்ஸ்
Address of the listing பனஷங்கரி 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பேலட்
4.0
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப்,ராக் எண்ட் ரோல்,ஏஃபிரோ ஜேஜ்,சாலஸா

படைப்பாளி தகவல்கள்

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mr purvesh trivedis dance classes Mrs. smita shastris dance classes

மேலும் காண்க

Music Class உள்ள Bangalore