ந்யூ வோக் வெஞ்சர்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
Address of the listing ஜெ.சி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஏசடீஸி

எ.எஸ்.சி. சர்விஸ் செண்டர்

மைக்ரோவேவ் ஓவன் பழுதுபார்க்கும்
2.5
Address of the listing பசாவெஷ்வாரா நகர்‌ 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சேம்சங்க், எல்.ஜி., காட்‌ரெஜ், வர்‌பூல்

சிலெக்ட் கூல் கெயர் சர்விசெஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
5.0
Address of the listing சுல்தான் பலய, பெங்களூர்
Services provided by the listing எல்.ஜி., சேம்சங்க், காட்‌ரெஜ், பெனாசோனிக்

எ.கே. சர்விசெஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
5.0
Address of the listing வித்யாரன்யாபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சைமசங்க், எல்.ஜி., வர்‌பூல், கோதரெஜ், விடியோகான்

வி கெயர் சர்விசெஸ்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
3.5
Address of the listing யெஷ்வந்த்புர், பெங்களூர்
Services provided by the listing எல்.ஜி., வர்‌பூல், விடியோகான், சேமசங்க்

பின்னகல் ரெஃபிரிஜரெடர் சிஸ்டெம்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
1.0
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வர்‌பூல், எலெக்டிரோலக்ஸ், கெல்வீனதோர், எல்.ஜி.

எல்.ஜி. சர்விஸ் செண்டர்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
1.0
Address of the listing கே.எச் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எல்.ஜி.

ஸ்டார் இன்டியன் சர்விசெஸ்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
1.0
Address of the listing பன்னெரகட்டா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எல்.ஜி., சைமசங்க், ஓனிடா, வர்‌பூல், ஐ.எஃப்.பி.
1.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing சைமசங்க், எல்.ஜி., ஓனிடா, விடியோகான், பி.பி.எல்.

ராயல் இலெக்டிரானிக்ஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
Address of the listing யெஷ்வந்த்புர், பெங்களூர்
Services provided by the listing எலெக்டிரோலக்ஸ், காட்‌ரெஜ், ஹெயர், ஹிடேசி, எல்.ஜி.

குய்க் சர்விசெஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சைமசங்க், விடியோகான், ஓனிடா, பெனாசோனிக், கோதரெஜ்

அன்னபூர்ணா எண்டர்‌பிரைசெஸ்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
Address of the listing யெஷ்வந்த்புர், பெங்களூர்
Services provided by the listing காட்‌ரெஜ், விடியோகான், வர்‌பூல், சேமசங்க்

ரேபீட் சர்விஸ்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
Address of the listing யெஷ்வந்த்புர், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஐ.எஃப்.பி., வர்‌பூல், சேமசங்க்

ராயல் எண்டர்‌பிரைசெஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
Address of the listing நீலசந்திரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing எல்.ஜி., சைமசங்க், ஓனிடா, பெனாசோனிக், விடியோகான்

எ1 ஷபரி கூல் கெயர்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 8டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சேம்சங்க்,எல்.ஜி.,விடியோகான்,கெல்வினெடர்

ஐஸ் டெக்னோ கெயர்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing சேம்சங்க், எல்.ஜி., விடியோகான், வர்‌பூல்

யூனிக் சர்விஸ்

மைக்ரோவேவ் ஓவன் பழுதுபார்க்கும்
1.0
Address of the listing மதிகெரெ, பெங்களூர்
Services provided by the listing சேம்சங்க், எல்.ஜி., ஓனீதா, பெனாசோனிக்

யூனிகோர்ன் இலெக்டிரானிக் சர்விசெஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
Address of the listing கங்கா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing விடியோகான், சைமசங்க், எல்.ஜி., வர்‌பூல்

யூனிக் சர்விசிங்க்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
Address of the listing ஸ்டிரீட். தமாஸ் டௌன், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing எல்.ஜி., வர்‌பூல், சேம்சங்க், காட்‌ரெஜ்

வாஷிங்க் மெஷீன் எண்ட் ரெஃபிரிஜரெடர் குய்க் சர்வீஸ்

குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதுபார்ப்பு
Address of the listing மதிகெரெ, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing செம்சங், எல்.ஜி., கோதரெஜ், பெனாசோனிக், வர்‌பூல்

You might also like