ஸ்டம்ப்

உணவகம்
Address of the listing வ்ஹீதெஃபீயேல்த், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஹாய் ரைஸ், வை-ஃபி ஜோனி, எஸ், நோ, யூரோபியன்

பர்கண்டி

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், யூரோபியன்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, காண்டினெண்டல்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ்,ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ்
4.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing 45 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

மர்கீஸ்

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், பிற, ஃபிரீ

பரோலோ

பார் மற்றும் பப்
5.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், பிற, ஃபிரீ
5.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing 49 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

மால் த் பப்

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டி.ஜெ., ஃபிரீ
4.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், வை-ஃபி ஜோன், ஃபிரெஞ்ச், நன்-வெஜ், நோ
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing 54 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

அலில ஹோட்டல்

ஹோட்டல்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing 56 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
4.0
Address of the listing மஹாதெவபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய், பாஸ்டா
2.0
Address of the listing மஹாதெவபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், பிஃபிட், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அமெரிகன், சைனிஸ், இடாலியன்

கே.ஆர். இன்

ஹோட்டல்
5.0
Address of the listing கே.ஆர் புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing 40 கேமிஸ், பார்/பப், கான்ஃபரென்ஸ் ரூம்ஸ், ஜீம்

கீஸ் ஹோட்டல்

ஹோட்டல்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing 28 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

மேலும் காண்க

Nightclub உள்ள Bangalore