அப்‌ பீட்

உணவகம்
3.0
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

இண்டி ஜோ

உணவகம்
3.5
Address of the listing ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, காண்டினெண்டல்

ஜென்

உணவகம்
2.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், பேன்‌ ஏசியன்
3.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்,நோர்த் இன்டியன்‌

ஏதெனா

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
3.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., கவர் சார்ஜ், எண்டிரி ஃபீ
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்

லைம் லைட்

உணவகம்
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Multi-Cuisine Restaurant
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், முகிலை
1.0
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா, யெஸ், சைனிஸ்
4.0
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ்
5.0
Address of the listing ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்

பூர்வி

உணவகம்
4.0
Address of the listing கே.ஆர் புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்
2.0
Address of the listing தோட்டா பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், இன்டியன்‌, அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்

லைம் லைட்

உணவகம்
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், பிஃபிட், சைனிஸ்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்

ஜ்யாஃபிரிஸ்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
2.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்,நைட்‌கிலப்
4.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Continental Restaurant,Pubs With DJ
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

படைப்பாளி தகவல்கள்

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

மேலும் காண்க

Nightclub உள்ள Bangalore