கேன் என் ஏபெல்

காப்பி குடிக்கும் கடை
2.5
Address of the listing கிலபௌக், சென்னை
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ்,காண்டினெண்டல்

பேபிரிகா

உணவகம்
Address of the listing தெய்னம்பெத், சென்னை
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்

கெபெசினோ

காப்பி குடிக்கும் கடை
2.0
Address of the listing அலவாரபெட், சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

பரீஸ்தா

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing பெசந்த் நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

பரீஸ்தா

காப்பி குடிக்கும் கடை
3.5
Address of the listing நுங்கமபக்கம், சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

பரீஸ்தா

காப்பி குடிக்கும் கடை
3.0
Address of the listing எக்மோரெ, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

பரீஸ்தா

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing டி.நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop
Address of the listing ஸ்டிரீட் தாமஸ் மௌண்ட்‌, சென்னை
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

ட்யூலிப்ஸ்

காப்பி குடிக்கும் கடை
3.5
Address of the listing வடபலனி, சென்னை
Services provided by the listing AC Restaurant,Buffet Restaurant

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing நுங்கமபக்கம் ஹை ரோட்‌, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

த் ரைட் பிலெஸ்

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing டி.நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

மை கெஃபெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
2.0
Address of the listing கோபாலா புரம்‌, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

காஃபீ வரில்ட்

காப்பி குடிக்கும் கடை
3.5
Address of the listing அபிராமாபுரம், சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
Address of the listing கோபாலபுரம், சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
5.0
Address of the listing கோபாலபுரம், சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing எக்மோரெ, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
Address of the listing தரமனி, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
3.0
Address of the listing கந்தனசவாதி, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
5.0
Address of the listing வெபெரி, சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

கெஃபெ காஃபீ டெ

காப்பி குடிக்கும் கடை
5.0
Address of the listing கிலபௌக், சென்னை
Services provided by the listing Coffee Shop

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Tea stalls Tea shops Soft drink stalls Cold drink stalls Cold drinks shops Coca cola stalls