வெங்கடெசுவர கிலினிகல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing சுந்தரெயர் ஸ்டிரீட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

பிரீதம் ஹாஸ்பிடல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing ஓ.டி.கே. ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing யெஸ், நோ

ரவி லெபோரெடரீஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing ஔஃபிசர்ஸ் லென்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

பவிதிரா டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
4.0
Address of the listing கே.ஆர். பலிலி, சித்தூர்
Services provided by the listing யெஸ்

அகர்வால் ஆய் ஹாஸ்பிடல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
3.0
Address of the listing புத்துர் ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing யெஸ், நோ

You might also like