ஐ எனர்ஜைஜர்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
4.0
Address of the listing செக்டர்‌ 60 - நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies

தில்லி மெடிரோ ரெல்

தகவல் மற்றும் ஒதுக்கீடு பயிற்சி
Address of the listing பாராகம்பா ரோட்‌, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
3.0
Address of the listing நோயிடா செக்டர்‌ 63, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
3.0
Address of the listing லக்ஷ்மி நகர்‌, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies

நம்பர்ஸ் இன்ஃபோ

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
4.0
Address of the listing செக்டர்‌ 44 - நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies

ஐகிஸ் லிமிடெட்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
3.5
Address of the listing நோயிடா செக்டர்‌ 3, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
3.0
Address of the listing நரைனா விஹார்‌, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing உத்யோக்‌ விஹார்‌ இன்டஸ்டிரியில்‌ ஏரியா ஃபெஜ்‌ 3, குடகாந்வ்‌
Services provided by the listing BPO Companies

ஏகோர்ட் பி.பி.ஓ. சர்விசெஸ்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
5.0
Address of the listing செக்டர்‌ 4 - நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies

விங்க்ஸ்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
5.0
Address of the listing ஈஸ்ட்‌ ஆஃப் கைலாஷ்‌, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing நோயிடா செக்டர்‌ 57, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing குடகாந்வ்‌ செக்டர்‌ 18, குடகாந்வ்‌
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing ஓகிலா இன்டஸ்டிரியில்‌ ஏரியா ஃபெஜ்‌ 2, திலிலி
Services provided by the listing BPO Companies

எச்.சி.எல். கோமந்யேட்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
5.0
Address of the listing செக்டர்‌ 3 - நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
4.5
Address of the listing ஓகிலா இன்டஸ்டிரியில்‌ ஏரியா பி.எச். 1, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing ஜனக் புரி, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies

ஏகோந்ஸ்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
2.5
Address of the listing நோயிடா செக்டர்‌ 18, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing நோயிடா செக்டர்‌ 63, நோயிடா
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing ஜனக்‌புரி, தில்லி
Services provided by the listing BPO Companies
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

சமீபத்திய புதுப்பிப்பு