மஞ்ஜல் வரில்ட் பிலேகெமென்ட்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing லாஜ்‌பத்‌ நகர்‌ 2, தில்லி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் சர்விசெஸ் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ் கன்டிரீஸ்

பீபல் மார்ட்

ஆலோசகர்கள்
5.0
Address of the listing புல்பெஹிலத்புர், திலிலி
Services provided by the listing இட் எண்ட் நன் இட் ஜௌப்ஸ் ரிகிரூட்‌மெண்ட்

சோனியா இண்டர்‌னேஷனல்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
3.5
Address of the listing சரை காலெ கான்‌, தில்லி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ் ஜௌப்ஸ்
5.0
Address of the listing கபஷெரா, தில்லி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ டோமெஸ்டிக் மற்றும் ஓவர்‌சீஸ

ரைட் சோர்ஸ் மேனெஜமெண்ட்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
4.0
Address of the listing சைதுலஜப், தில்லி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ் எண்ட் டோமெஸ்டிக்
4.0
Address of the listing த்வாரகா செக்டர்‌ 8, திலிலி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ் ஜௌப்ஸ் இன் கன்ஸ்ட

நௌகிரி.காம்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing நோயிடா செக்டர்‌ 2, நோயிடா
Services provided by the listing ஜௌப் ரிகிரூட்‌மெண்ட் சர்விசெஸ், மென்‌பாவர்
4.5
Address of the listing டி.எல்.எஃப். சிடி ஃபெஜ்‌ 3, குடகாந்வ்‌
Services provided by the listing எச்.ஆர். ரிகிரூட்‌மெண்ட்
4.0
Address of the listing கல்காஜி, திலிலி
Services provided by the listing மோடெலிங்க் ஏஜென்ஸி மற்றும் மாடல் கூர்டிந்ஏடோர்
4.0
Address of the listing செக்டர்‌ 10 - நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஏஜென்ஸி ஃபார்‌ ரிசெப்ஷனிஸ்ட்
4.0
Address of the listing சத்ய நிகெதன், தில்லி
Services provided by the listing ஃபௌரென் ஜௌப் ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஏஜென்ஸி
2.0
Address of the listing கல்காஜி, தில்லி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ இம்ஃபிராஸ்டிரக்சர், மிடியா
4.0
Address of the listing லக்ஷ்மி நகர்‌, தில்லி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ ஜௌப்ஸ் வித் இன் என்.சி.ஆர்.

அலாயேன்ஸ் பிலேகெமென்ட்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
4.5
Address of the listing செக்டர்‌ 18 - நோயிடா, நோயிடா
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் சர்விசெஸ் ஃபார்‌ இட் ஃபர்ம்
Address of the listing லக்ஷ்மி நகர்‌, தில்லி
Services provided by the listing இட் எண்ட் நன் இட் ஜௌப்ஸ் ரிகிரூட்‌மெண்ட்

91555ஜாப்ஸ்.காம்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing ஜி டி பி நகர்‌, தில்லி
Services provided by the listing எச்.ஆர். ரெகிரூடெர்ஸ், இட் மற்றும் அல்லாத இட்
5.0
Address of the listing செக்டர்‌15 - ஃபரிதாபாத்‌, ஃபரிதாபாத்‌
Services provided by the listing பி.பி.ஓ. ஜௌப்ஸ்
3.0
Address of the listing லாஜ்‌பத்‌ நகர்‌ பார்ட்‌ 4, திலிலி
Services provided by the listing ஜௌப் ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌,ஏட்மினிஸ்டிரெஷன்
3.0
Address of the listing புதிய ஃபிரெண்ட்ஸ்‌ காலனி, தில்லி
Services provided by the listing ஓவர்‌சீஸ் ஜௌப் ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ மென்‌பாவர்
3.0
Address of the listing சோஹனா ரோட்‌, குடகாந்வ்‌
Services provided by the listing இட் மற்றும் நன் இட், இண்டஸ்டிரி
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

படைப்பாளி தகவல்கள்

Bpo placement services It recruitment agency It placement services Non it placement services Call centre placement services It and non it placement services