கே.எல்.இ.எஸ். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏர்திரோஸ்கோபி மற்றும் ஜோயிண்ட் ரிபிலெச்‌மெண்ட்
Address of the listing சாண்டா கிரூஸ் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing ஹோமியோபேதி
3.0
Address of the listing சாண்டா கிரூஸ் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ் (போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
4.0
Address of the listing சாண்டா கிரூஸ் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing சாண்டா கிரூஸ் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏடோலெசெண்ட் ஃபீஜிஷன்
2.5
Address of the listing சாண்டா கிரூஸ் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

விண்டெஜ் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,ஓர்தோபெடிக்,அரோலோகி,ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கண்ணொளியியல் (ஆய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
3.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing பிற
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர்
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
1.0
Address of the listing பனாஜி மார்கெட்‌, கோவா
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி (ஸ்கின்)
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ் (போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஹோமியோபேதி
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing இயர், நோஸ், திரோட்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing இயர், நோஸ், திரோட்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing பிடிய்டிரிக்ஸ் (சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)

You might also like