கோல்ட்ஸ் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.0
Address of the listing அலீபுர், கோல்‌காதா
Services provided by the listing டிரிங்கிங்க் வாடர் மற்றும் ஏம்பல் பார்கிங்க் ஸ்பெஸ
5.0
Address of the listing பலில்ய்குங்கெ, கோல்‌காதா
Services provided by the listing பார்கிங்க் ஃபசிலிடி

தாஜ் பெங்கால்

ஹோட்டல்
3.5
Address of the listing அலீபுர், கோல்‌காதா
Services provided by the listing 27 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

கோல்ட்ஸ் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
Address of the listing ஜவாஹரலால் நெஹரு ரோட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing என்/எ

வீனஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
1.5
Address of the listing பிரின்ஸ் அனவர் ஷாஹ்‌ ரோட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing டர்ஸ் சைனிங் ரூம்

எட் லைஃப்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.0
Address of the listing கேமக் ஸ்டிரீட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம்

குருஸ் டிரீம் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.0
Address of the listing பிதான் நகர்‌ (சால்ட் லெக்‌), கோல்‌காதா
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம்
3.0
Address of the listing சோவா பஜார்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம்

கீப் ஃபிட்

உடற்பயிற்சி கூடம்
3.0
Address of the listing ஹௌடா, கோல்‌காதா
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம்

பனாஷ் ஜோன்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கரீயஹத், கோல்‌காதா
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines

எங்கோங் பாடி ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
Address of the listing சால்ட் லெக்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing பார்கிங்க் ஃபசிலிடி
5.0
Address of the listing எஸ்பலெனைட், கோல்‌காதா
Services provided by the listing 15 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

த் ஸ்ததெல்

ஹோட்டல்
4.0
Address of the listing பிதான் நகர்‌ (சால்ட் லெக்‌), கோல்‌காதா
Services provided by the listing 10 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

பான் தெ

ஹோட்டல்
1.0
Address of the listing புதிய மார்கெட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing 23 கே.எம்., பார்/பப், பிஜனெஸ் செண்டர்
5.0
Address of the listing ஹௌடா, கோல்‌காதா
Services provided by the listing 28 கேமிஸ், 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்
5.0
Address of the listing பார்க்‌ ஸ்டிரீட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
5.0
Address of the listing கேமக் ஸ்டிரீட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
Address of the listing புதிய மார்கெட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing 23 கேமிஸ், 12ஹெச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டைனன்
5.0
Address of the listing சால்ட் லெக்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing 11 கே.எம்., 12எச்.ஆர்.எஸ். இன்-ரூம் டினைங்க்

பாவர் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.0
Address of the listing சோதபுர், கோல்‌காதா
Services provided by the listing Yoga Classes,Aerobic Classes,Fitness

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Unisex gym Centralized ac gym Gym with abdominal machine Ac gym Gym with acupressure machine Gym with aerobics

மேலும் காண்க

Aerobic Classes உள்ள Kolkata Self Defence Training Centre உள்ள Kolkata Slimming Centre உள்ள Kolkata