வரதான் ஷாபிங்க் மார்கெட்

ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்
5.0
Address of the listing பார்க்‌ ஸ்டிரீட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Complex

சிடி செண்டர் மால்-1

ஷாப்பிங் மால்
1.0
Address of the listing சால்ட் லெக்‌ சிடி, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Mall

ஃபோரம் கோர்ட்யார்ட்

ஷாப்பிங் மால்
4.0
Address of the listing எல்கின் ரோட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing பிரிவி, கவர்ட், டி.ஜி.ஐ.எஃப்., கேஃபெ மெஜ்ஜுனா

தெற்கு சிடி மால்

ஷாப்பிங் மால்
4.0
Address of the listing ஜதவபுர், கோல்‌காதா
Services provided by the listing நோ, கவர்ட், மெனிலேண்ட் சைனா
1.0
Address of the listing அஷுதோஷ் முகர்ஜீ ரோட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Mall

மெடிரோபாலிஸ் மால்

ஷாப்பிங் மால்
1.0
Address of the listing ஹீலந்த் பார்க்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing இலுஜன் லாஊஞ்ஜ், கவர்ட், யோ ஃபூதீயேஸ்

மெடிரோ பிலாஜா

ஷாப்பிங் மால்
3.0
Address of the listing மைதான், கோல்‌காதா
Services provided by the listing நோ, கவர்ட், ஃபூட் கோர்ட்

கரீயஹத் மால்

ஷாப்பிங் மால்
5.0
Address of the listing பலில்ய்குங்கெ, கோல்‌காதா
Services provided by the listing நோ, கவர்ட், கோர்ன் என் கபப்,கேஃபிந்ய்

சேரந்யோக் சிடி

ஷாப்பிங் மால்
5.0
Address of the listing தோலில்ய்குங்கெ, கோல்‌காதா
Services provided by the listing நோ, கவர்ட், சில்வர் ஸ்கின்

ஓஜோன் மால்

ஷாப்பிங் மால்
3.0
Address of the listing பவானீபுர், கோல்‌காதா
Services provided by the listing யெஸ், கவர்ட்,வாலெட்

உட்டரபன் ஷாபிங்க் காம்பிலேக்ஸ்

ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்
Address of the listing கங்குர்காசி, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Complex

ஏக்சிஸ்‌ மால்

ஷாப்பிங் மால்
5.0
Address of the listing புதிய டௌன், கோல்‌காதா
Services provided by the listing என்/எ, கவர்ட், மெஹக் இ பஞ்ஜேப்,ஆஹெலி
4.5
Address of the listing ஹௌடா, கோல்‌காதா
Services provided by the listing என்/எ, வாலெட், கே.எஃப்.சி.,மசன் ரெஸ்டிராண்ட்

இ மால்

ஷாப்பிங் மால்
2.0
Address of the listing சாந்தனி சந்தி, கோல்‌காதா
Services provided by the listing நோ, கவர்ட்,ஓவர்‌னைட், கேஃபெ காஃபீ டெ

சிடி செண்டர் மால்

ஷாப்பிங் மால்
Address of the listing ந்யூ டௌன், கோல்‌காதா
Services provided by the listing என்.எ., கவர்ட், ஹங்கௌத் த் ஃபூட் கோர்ட்

மனி ஸ்க்வேர் மால்

ஷாப்பிங் மால்
Address of the listing இ.எம் பைபாஸ்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Mall

Buzzgrab

ஷாப்பிங்
Address of the listing தெஷபந்தூனகர், கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping

டிரெஜர் ஆயிலெண்ட்

ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்
Address of the listing பார்க்‌ ஸ்டிரீட்‌, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Complex

ஃபேஷன் ஸ்டெஷன்

ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்
Address of the listing பெலியகாடா, கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Complex

பிக் பாஜார் ஃபேமலி செண்டர்

ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்
Address of the listing செயலதாஹ், கோல்‌காதா
Services provided by the listing Shopping Complex

படைப்பாளி தகவல்கள்

Covered shopping mall Valet shopping mall Na shopping mall