கிலப் இஸ்கெப்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
4.5
Address of the listing அந்தெரி வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட், எண்டிரி ஃபீ

பிஹைண்ட் பார்ஸ்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
4.0
Address of the listing அந்தெரி குரிலா ரோட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட், கவர் சார்ஜ்
3.0
Address of the listing லோவர்‌ பரெல்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், வாலெட், நோ, யூரோபியன்

பிரீயர்தஷினி பார்க் எண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்பிலேக்ஸ்

விளையாட்டு பயிற்சி கல்விக்கழகங்களாக
5.0
Address of the listing மாலாபார் ஹில்‌, மும்பயி
Services provided by the listing ஏதிலெடிக்ஸ்,பேட்மிண்டோன்,பாஸ்கெட்‌பால்,ஃபூட்‌பால்

போலி எஸ்தெர்ஸ்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
3.0
Address of the listing கோலாபா, மும்பயி
Services provided by the listing பார்‌டெண்டர், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்
Address of the listing அந்தெரி வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing AC Restaurant,Multi-Cuisine Restaurant
3.5
Address of the listing போவயி, மும்பயி
Services provided by the listing வெட் ரிடக்ஷன்,ஃபிடந்யேஸ்,வெட் கெனிங்க்
3.0
Address of the listing காந்திவலி வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Club
4.0
Address of the listing செம்பூர்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Club,Special Interest Club
4.5
Address of the listing அந்தெரி ஈஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines
1.0
Address of the listing ஜுஹு, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Club,Recreational Club
3.5
Address of the listing காந்திவலி வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Recreational Club
4.5
Address of the listing கோரெகாந்வ் வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Recreational Club
4.0
Address of the listing சான்தாகிரூஜ்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Recreational Club
5.0
Address of the listing அந்தெரி ஈஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Club,Special Interest Club
3.5
Address of the listing போரிவலி வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Club
4.0
Address of the listing சுர்ச்கதெ, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Club

ஜஃப் த் ஃபிடனெஸ் ஜோன்

உடற்பயிற்சி கூடம்
3.0
Address of the listing கர், மும்பயி
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines

எச்2ஓ த் லிகுய்ட் லாஊஞ்ஜ்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
3.0
Address of the listing கர் வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்,நைட்‌கிலப்
3.5
Address of the listing நரிமன் பாயிண்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Sports Facilities,Yoga Classes,Club

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Dance floor Electronic dance music Dj Live band Live music Discotheque with free entry

மேலும் காண்க

Bar & Pub உள்ள Mumbai