சௌந்திலீனெஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
3.5
Address of the listing கோலாபா, மும்பயி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஜௌப்ஸ் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ் கன்டிரீஸ்

ஏம்ஸ் இண்டர்‌னேஷனல்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing ஃபோர்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing மென்‌பாவர் ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ்

எ.எல். அலைஜ் இண்டர்‌னேஷனல்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
3.0
Address of the listing மஸ்ஜித்‌ பன்தர், மும்பயி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஏஜென்ஸி ஃபார்‌ ஏபிரோட்

பெஹிலா ஜௌப்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing லோவர்‌ பரெல்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing எச்.ஆர். ஜௌப், டெடா எண்டிரி பிலேகெமென்ட் ஏஜென்ஸி

ரத்னா இண்டர்‌னேஷனல்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
3.0
Address of the listing ஃபோர்ட்‌, எம்.யூ.எம்.பி.எ.ஐ.
Services provided by the listing மென்‌பாவர் சர்சிங்க் ஃபார்‌ கல்ஃப் கன்டிரீஸ்
4.0
Address of the listing கலகோதா, மும்பயி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஃபார்‌ ஓவர்‌சீஸ் ஜௌப்ஸ்
4.0
Address of the listing அந்தெரி ஈஸ்ட்‌, எம்.யூ.எம்.பி.எ.ஐ.
Services provided by the listing ஓவர்‌சீஸ் ஜௌப் ரிகிரூட்‌மெண்ட்
4.0
Address of the listing ஜுஹு தாரா ரோட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing Recruitment Agency

ஹென்னா எண்டர்‌பிரைசெஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing மாஹிம், மும்பயி
Services provided by the listing சாடி ஏரேபியா

ஆர்.கே. எண்டர்‌பிரைசெஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
4.0
Address of the listing நரிமன் பாயிண்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் ஃபார்‌ டெம்பரரி ஸ்டஃப்,டெக்னோலாஜீஸ்
2.5
Address of the listing செம்பூர்‌, மும்பயி
Services provided by the listing ஓவர்‌சீஸ் ஜௌப் ரிகிரூட்‌மெண்ட்
Address of the listing தாணெ வெஸ்ட்‌, தாணெ
Services provided by the listing எச்.ஆர். ரிகிரூட்‌மெண்ட், இட் ஸ்டேஃபிங்க்
5.0
Address of the listing தாணெ வெஸ்ட்‌, தாணெ
Services provided by the listing பி.பி.ஓ. ரிகிரூட்‌மெண்ட்

ஃபால்கன் சர்விசெஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
4.0
Address of the listing சான்தாகிரூஜ்‌ ஈஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing ஓவர்‌சீஸ் ரிகிரூட்‌மெண்ட்
Address of the listing அந்தெரி ஈஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing பி.பி.ஓ., இட் சாஃப்ட்‌வேரி, கே.பி.ஓ., டெலிகாம்

ரெடியண்ட் எண்டர்‌பிரைசெஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
3.5
Address of the listing மாஹிம் வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing ஓவர்‌சீஸ் பிலேகெமென்ட் ஃபார்‌ இஞ்ஜினியர்ஸ்

எக்ஸ்போ யூனிவர்ஸ்

ஆலோசகர்கள்
4.0
Address of the listing ஃபோர்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing அல்லாத இட்

குல்ஃபா டிரெவல் சர்விஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
4.0
Address of the listing சான்தாகிரூஜ்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing ரிகிரூட்‌மெண்ட் ஆஃப் ஜௌப்ஸ் ஃபார்‌ கல்ஃப் கன்டிரீஸ

ஸ்கில் ஹுந்தெர்ஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
Address of the listing மிரா ரோட்‌ ஈஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் ஏஜென்ஸி

டிரேகன் சர்விசெஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
5.0
Address of the listing பண்டுப்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் ஃபார்‌ சிக்யூரிடி கார்ட்
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

படைப்பாளி தகவல்கள்

Bpo placement services It recruitment agency It placement services Non it placement services Call centre placement services It and non it placement services