పేకోస్ పబ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing రేస్ట్ హౌస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, బార్బేక్యూ

రాజధాని సన౅క్లేట్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, గుజరాతి, మల్టి-కూసిన్

కాతి జోన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing దేవన హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫాస్ట్ ఫూడ్,క్యాటి రోల్స్
2.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 6టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్

ఎ.ఎల్.-బక్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing రజజి నగర్‌ 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, బిర్‌యాని, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

బలజీస్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing బి.టీ.ఎమ్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
4.0
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్
4.0
Address of the listing బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
4.0
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

చిల్లి పేపర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

కబాబ్ మెజిక్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్
3.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, వేజ్, యేస్

భైయజి ఫూడ్ కోర్ట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing డికేనసన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,South Indian Restaurant
Address of the listing మెజెస్టిక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant

కామథ్ కేఫే

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌

నిసర్గ గార్డన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌
Address of the listing పీన్యా ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ అరియా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant

వ్య్భవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
3.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop