సరమ

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08067039130
670, రాయల్‌ మీనాక్షి మాల్, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560076, Karnataka
ఇన్ రాయల్‌ మీనాక్షి మాల్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories: యేస్
Products: ల్యాప్‌టాప్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Accessories & Parts: నో
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: నో
Products: హోమ్ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Butterfly: కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఎన్సేమ్బ్ల్స్ ఎండ్ డినర్ సెట్, గైస్‌ స్టోవ్, కిచేన్ సింక్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ ఫ్లాస్క్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ లంచ్ బాక్స్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Toshiba: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, డి.వీ.డి. రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కెమ్‌క్యార్‌డర్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రాసేసర్, హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిస్‌టమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రిసీవర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ ఆడియో, రేడియో క్యాసేట్ ప్లేయర్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., స్ట్యాండ్‌బై లైట్, ఠేర్మోపోత్, వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హై-ఫి సిస్‌టమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్టేబల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ ప్యూరిఫైర్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Philips: బ్లెండర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, క్యాసేట్ ప్లేయర్, సి.డి. ప్లేయర్, సీటర్స్ ప్రేసేస్, కాఫీ మేకర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రాసేసర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, జూసర్, కేటల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, రేడియో, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, అల్ట్రా స్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
Usha Lexus: అయర్ కూలర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, హెండ్ బ్లండర్, జూసర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రూమ్ హీటర్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్
LG: అయర్ ప్యూరిఫైర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బాయే సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశర్ డ్రాయర్
Brands: అకై, బ్లూ స్టార్‌, ఇలేక్ట్రోలక్స్, గాడ్‌రేజ్, హేయర్, హిటాచి, కేల్వినేటర్, కిన్‌స్టేర్, ఎల్.జి., ఓ జేనరల్, ఓనిడా, పెనాసోనిక్, స్యామసంగ్, సీమ్ఫని, విడియోకాన్, వోల్టాస్
Brands: ఏపల్-ఐఫోన్, బ్లాక్‌బేరి, ఎల్.జి., స్యామసంగ్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Brands: సని, డేల్, హెచ్.పి., స్యామసంగ్, లినోవో
Prestige: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, ప్రెశర్ కూకర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
Brands: ఏపల్ , డేల్ , హెచ్.పి. , స్యామసంగ్, సని
Preethi: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, నో, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products: కిబోర్డ్, ఎల్.సి.డి. మానిటర్స్, మోడేమ్స్, మౌస్, స్పీకర్స్

Other Branches of Croma

In SRP Arcade
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
In Eva Mall
Brigade Road, Bangalore
In Royal Meenakshi Mall
Hulimavu, Bangalore
Beside Sony Center
Indira Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Bangalore Central Mall
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Near Royal Concorde School
Kalyan Nagar, Bangalore
Above Star Bazaar
Koramangala, Bangalore
Near Krishnarajapuram Flyove
Mahadevapura, Bangalore
View All 13 Branches of Croma

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

i was given faulty product and now meenakshi mall croma not ready to replace the product... asking me to pay extra... i am very unhappy with the service... would never recommand croma to anyone
Te phone numbers are incorrect.
Improved than before.Got good discount on my double door fridge.

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jaya Nagar Bileka Halli Bommana Halli Kanakapura Main Road