టిమ్బర్ కకిన్

మాడ్యులర్ కిచెన్ డీలర్స్
 09448129984, 09880126906
14, జైహనుమన్ నగర్‌, అరేకేరే, బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560076, Karnataka
నియర్‌ సిండికేట్ బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

Products - Sets: బేడ్‌రూమ్ సెట్, కిచేన్ సెట్
Furnishing services: నో
Type: ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్
Used Furniture: నో
Repairs: నో
Sales: యేస్
Kitchen Types: స్టీల్, వూడేన్
Brands: డ్యూరేక్స్, డేర్ఆయన్, గాడ్‌రేజ్, జుయారి
Type Of Furniture: చిల్డ్రేన్ ఫర్నిచర్, గార్డన్ ఫర్నిచర్, హోమ్ ఫర్నిచర్, ఇమ్పోర్టేడ్ ఫర్నిచర్, ఇండోర్ ఫర్నిచర్, మోడల్యార్ కిచేన్, ఆఫిస్ ఫర్నిచర్, ఆవుట్‌డోర్ ఫర్నిచర్
Products - Storage: క్యాబినేట్స్, శు రాక్స్, సైడ్‌బోర్డ్, ట్రాలీస్, వార్డ్రోబ్స్
Products - Seating: బీన్ బ్యాగ్‌, చేయర్, కమ్ప్యూటర్ చేయర్స్, ఫూట్‌స్టూల్, సోఫా
Products - Surface: బడ్, కాఫీ టేబల్, కమ్ప్యూటర్ టేబల్స్, కోర్నర్ టేబల్స్, డ్రేసింగ్ టేబల్, ఫాల్డింగ్ టేబల్, సీడ్ టేబల్స్, స్టడి టేబల్
Products - Other: గార్డన్ ఫర్నిచర్, హేడ్‌బోర్డ్
Make: క్యాన్, ఆయ్‌రన్, ప్లాస్టిక్, స్టీల్, వూడేన్
Type: హోమ్ ఫర్నిచర్, ఇమ్పోర్టేడ్ ఫర్నిచర్ , మోడల్యార్ కిచేన్, ఆఫిస్ ఫర్నిచర్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

I ordered my kitchen and wardrobes from TImbor Cucine/Hoop Pine In Anna Nagar,Chennai 3 months back. Till now the work is not complete and no response from anyone responsible.Very dissapointing overall, could not recommend.

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jaya Nagar Bileka Halli Bommana Halli Kanakapura Main Road