కీదజీ  Owner Verified Listing

మాంటిస్సోరి మరియు కిండర్గార్టెన్
 09986071171, 09738407857
423, సై కృపా, 8టీ.హెచ్. క్రాస్‌, 1స్ట్రీట్ మేంన్, డోమ్లుర్, బైంగలోర్‌ - 560071, Karnataka
ఆపోజిట్‌ డోమ్లుర్ బస్‌ డిపో

సేవలు

Day Care Centre: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
Play School: యేస్
cash, credit card

Other Branches of Kidzee

Near Udupi Garden Restaurant
BTM 1st Stage, Bangalore
Opposite India Garage
Bagalagunte, Bangalore
Near Andhra Bank
Bagalur, Bangalore
Near Ganesha Temple
Banaswadi, Bangalore
Near Amoda Valmark Apartments
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Sringar Home Appliances
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Shankarapuram Police Station
Basavanagudi, Bangalore
Near Lakme Beauty Parlour
Brookefield, Bangalore
View All 55 Branches of Kidzee

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

request you to please provide the proper education for the students....otherwise please don't run the school its waste of every once time. this is the Request
Kidzee, domlur is not good
no proper education and teachers
Not a good place for students......they not even provide food, all bullshet they talk
worst
good place for working parents looking out for daycare with home made food as it do not have huge crowd and give individual attention to kids

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.