కిడ్స్ క్యామ్పస్

మాంటిస్సోరి మరియు కిండర్గార్టెన్
 08026613480
 09611824044
34, 1స్ట్రీట్ క్రాస్‌, మౌంట్‌ జాయ్ రోడ్‌, హనుమంత నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560019, Karnataka
నియర్‌ హల్లి తిండి క్యాటరర్స్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Day Care Centre: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
Play School: యేస్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

I had a very bad experience with Kids Campus in Gururaja Layout, BSK 3rd stage run by one Mr. Nagarakshan. He claims he runs the Hanumanthanagar school also. He and his wife both are foul mouthed, don't have the basic training or patience in handling kids. No professionalism. The third day of school when I went to the day care to drop my son, says I should have called because their training is going on! And, then she ranted on and on about how my son was crying on the first day, wasn't answering any of her questions. She seemed to eager to drive home the point that my son has a serious learning disability; it didn't matter that she was with my child for just two hours!! When i tried telling her that he is doing fine in his regular schoo ... మరిన్ని చూడండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Lalbagh Road Cross Jaya Nagar Frazer Town