జె.వీ. ఎలేక్ట్రికల్స్ Owner Verified Listing

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041207377
 09886846157, 09880982161
5/1, 15టీ.హెచ్. క్రాస్‌, లక్కాసాన్ద్ర, హోసుర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560030, Karnataka
నియర్‌ విశాల్‌ ఫర్నిచర్‌ శాప్‌
View Map

సేవలు

Mitsubishi: పెడెస్టల్ ఫ్యాన్
Products: కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Brands: లీవ్పురే, లమినస్
Repairs & Services: నో
Panasonic: మైక్రోవేవ్ అవన్
Samsung: మైక్రోవేవ్ అవన్
Appliance: గీజర్ - వాటర్ హీటేర్
Accessories & Parts: నో
Credit Cards Accepted: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Services: యేస్
cash, credit card
Duke: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్
Authorized Repair Services Of: రమసేన్, ర్యాకోల్డ్, ఎ.ఓ. స్మిథ్, అరైస్, జోహంసోన్, హవేల్ల్స్, క్రామ్ప్‌టన్ గ్రీవ్స్, బజాజ్, ఓనీదా, ఫిలిప్స్, హేయర్, గాడ్‌రేజ్
Crown: సీలింగ్ ఫ్యాన్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్
Crompton Greaves: క్యాబిన్/టావర్ ఫ్యాన్స్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, పర్సనల్ ఫ్యాన్స్, వాల్ ఫ్యాన్
Brands: రేమ్సోం, ఉశా, వీనస్, ర్యాకోల్డ్, వీ-గార్డ్, ఎ.ఓ. స్మిథ్, అరైస్, జోహంసోన్, ఖైతన్, హవేల్ల్స్, క్రామ్ప్‌టన్ గ్రీవ్స్, బజాజ్, ఓరియేంట్ పి.ఎస్.పి.ఓ., ఎల్.జి., స్యామ్సంగ్, ఓన్దియా, విడియోకాన్, ఫిలిప్స్, హేయర్, రల్లీసోం కేబల్స్, సని, కేన్స్తర్, హిట్యాచి, గాడ్‌రేజ్, వోల్టాస్, కేన్ట్, యూరేకా ఫార్‌బస్, శవలిక్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఎండ్ క్యాబిన్ ఫ్యాన్స్
Orient: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Appliance: గీజర్, హీటేర్, ఇమేర్జ్న్ హీటేర్
Products Other: వాటర్ హీటేర్ డీలర్స్, ఎలేక్ట్రికల్ వాటర్ హీటేర్, ఫ్యాన్స్, ఎలేక్ట్రికల్ గీజర్, ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్, వీనస్ గీజర్ డీలర్స్, రేమ్సోం గీజర్ డీలర్స్, ర్యాకోల్డ్ గీజర్ డీలర్స్, ఎ.ఓ. స్మిథ్ గీజర్ డీలర్స్, ఎలేక్ట్రికల్ ఫిటింగ్, వైరస్ ఎండ్ కేబల్, ఎలేక్ట్రికల్ అప్లాయన్సేస్, ఎలేక్ట్రికల్ డీలర్స్, ఎ.ఓ. స్మిథ్ వాటర్ హీటేర్, ర్యాకోల్డ్ వాటర్ హీటేర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, గీజర్స్
LG: గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్
Inalsa: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్
Authorized Repair Services Of: రేమ్సోం, ఉశా, వీనస్, ర్యాకోల్డ్, వీ-గార్డ్, ఎ.ఓ. స్మిథ్, అరైస్, జోహంసోన్, ఖైతన్, హవేల్ల్స్, క్రామ్ప్‌టన్ గ్రీవ్స్, బజాజ్, ఓరియేంట్ పి.ఎస్.పి.ఓ., ఎల్.జి., స్యామ్సంగ్, ఓనీదా, విడియోకాన్, ఫిలిప్స్, హేయర్, రల్లీసోం కేబల్స్, సని, కేన్స్తర్, హిట్యాచి, గాడ్‌రేజ్, వోల్టాస్, కేన్ట్ ఆర్.ఓ., యూరేకా ఫార్‌బస్

ఫోటోలు

వ్యాపారం వివరణ

JV Electricals is a leading dealer/distributor/retailer of electrical products with over 30 years of experience in electrical and electrical supplies industry. A one stop shop for all electrical goods, JV Electricals sells Electrical Switchgear, Fans, Tubelight fittings, Industrial Fans, Commercial & Industrial Flood Lights, A/C - Air-condition Systems, Stabilizers, Room Heaters, Cables (HT / LT), Domestic and Commercial Wires, Electrical Switches, Water Heaters (Geysers) and others. JV Electricals supplies high quality electrical products and appliances to home owners, builders, contractors, electricians, electrical contractors, electrical dealers, electrical showrooms, shops and stores in and around Karnataka.

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

EXCELLENT SHOP FOR ELECTRICAL ITEMS.
I Have been using 4 products purchased from this store called 25 litres water heater remson / led panel 22 watts / led panel 15 watts and shivalik ceiling fan 48" its been 2 months now these products has been installed,
the geyser is excellent heating and out put of water is super hot
the led panels 22 watts for my kitchen and 15 watts for my balconies is super bright as new till today
shivalik ceiling fan 48" super performance good speed and air
a person in the store recommended these items and we are really thankful that we made this purchase from them . we are happy about this that they were prompt and got the installation done on time.

purchased orient spectra , adalia orient and orient andrea from this store very helpful and informative they have been very honest about my purchase and have let me know every detail on my purchase , led lights work super in my place very low price and good quality

thanks for all the products you have recommended, happy with a beautiful home.

I got my home a little lighting solution , led spot lights, bathroom spot lights a total lighting solution, In the beginning after purchasing the lights, I didn't know that I don't have provision for the same after a small discussion with jv electrcials they really helped me in getting all those lighs installed around the place, I'm really greatful to them for their help thanks and keep the good work up
purchased good geyser and fans good dealer best prices delivered and installed the same in our apartment crompton fan orient fan and morphy richards water heater very fast installation and service
best rate and price for geyser and fans
1. thank you all the help
2.all products excellent.
Hello my name is Hari we stay in whitefield asset aura apartment 3 months we purchase all electrical items all very good , he give good price and best quality, havells fan very good looking power saving 5 star, electrical geyser 5 star.
hi guys my name is ramesh i work for a company called goldman sachs i live in kormangala esteem royal apartments i recently visited this store j v electricals which is located at lakksandra just opposite the nimhans convention center and found all the appliances that i needed for my new flat like the geysers and fans of course i did compare the prices with the market found them to be very attractive with their pricing and quality they had to offer deffinetly worth the visit they did value my time and perfect delivery timing glad to meet one mr vicky has superb knowledge about the products deffinetly recommend all of u to go there for all ur appliances . ramy thappa
Purchased a lot of goods very happy with sales and installation , very good people understanding recommend many people to the store , appreciated, thank you.
Best buy at this place good stuff geysers and fans led lights all with warranty
అన్నీ చూపండి (24)

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Electronic City J.C Nagar Garvebhavi Palya Jaya Nagar 9th Block
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.