అడిడాస్

గార్మెంట్ దుకాణాలు
 08041154829
 07259233666
2001, 100 ఫీట్ రోడ్, హెచ్.ఎ.ఎల్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్, ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌ - 560038, Karnataka
నియర్ అయర్‌టేల్ ఆఫిస్‌
View Map

సేవలు

Inner Wear: No
Brands: Adidas
Type: Casual, Sportswear
Gender: Men's, Women's
Uniforms: No
Type: Casual, Sports Shoes
Woolen Clothes: No
Boutique: No
Brands: Adidas
Accessories: Cravats, Leather Belts, Neck Ties, Scarves, Shawls, Socks, Wallets
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
cash, credit card

ఫోటోలు

Other Branches of Adidas

Beside Food World
BTM 1st Stage, Bangalore
In Total Mall
HAL Airport Road, Bangalore
Beside Safina Plaza
Infantry Road, Bangalore
In Kukreja Towers
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Beside Mahindra Renault
Koramangala 4th Block, Bangalore
In Mantri Square Mall
Malleswaram, Bangalore
Near State Bank Of India
New BEL Road, Bangalore
Near Karnataka Bank
R.T Nagar, Bangalore
View All 12 Branches of Adidas

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Adidas is always the best for sports wear and shoes...comfort fit flexible..and vast number of collections...

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road