ఐడియల్ హోమ్ పార్టి సేల్స్‌

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025267389
 09740702838
981, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్, 12టీ.హెచ్. 'ఎ' మైన్, హెచ్.ఎ.ఎల్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్, ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560038, Karnataka
నియర్ సాగర్ క్లినిక్

సేవలు

cash, credit card
Products: కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Accessories & Parts: నో
Brands: టేపర్‌వ్యారి
Consumer Durables: నో
Services: నో
Tupperware: ఫూడ్ స్టోరేజ్ ఎండ్ కంటేనర్, సర్వ్‌వ్యారి
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products Other: లంచ్ బాక్స్, డ్రై స్టోరేజ్, వాటర్ బాటల్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road