ప్రిసైస్ పట్ క్లినిక్

వెటర్నరీ క్లినిక్లు మరియు ఆస్పత్రుల
 08025213048
 09845172689
485, 8టీ.హెచ్. క్రాస్‌, 10టీ.హెచ్. మేయిన్, హెచ్.ఎ.ఎల్. 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560075, Karnataka
నియర్‌ మీరీఁదా స్కూల్‌
View Map

సేవలు

Credit Cards Accepted: నో
Ambulance: నో
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Very good doctor who spend lot of time with pet , studying its growth.. You can also reach him over phone even for small queries...
The doctor is very good and very caring!!!!!!
The doctor is very good and very caring!!!! Very much impressed by Dr.Naik.. He takes time to give advice how to groom your pet , how to train etc..
good service at evenings

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road