సోని సేన్టర్‌

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08042116677, 08042116688
 09986651777, 09740377158
768, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, 100 ఫీట్ రోడ్, హెచ్.ఎ.ఎల్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్, ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560038, Karnataka
బిసైడ్ గీరీయస్ శోరూమ్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Accessories & Parts: యేస్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Brands: సని
Brands: సని
Brands: సని
Brands: సని
Networking Equipment: ఎన్.ఎ.
Services: నో
Brands: సని
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హై-ఫి సిస్‌టమ్, హోమ్‌ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్‌ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్టేబల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాకమైన్ ఎమ్.పి.3
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products Other: డిజిటల్ క్యామెరా, విడియో రికోర్డర్, డిజిటల్ ఫోటో ఫ్రేమ్, కైమకోర్డర్, ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., ట్యాబ్‌లేట్స్
Products: ఎక్స్‌బాక్స్ 360, పి.ఎస్.పి., పి.ఎస్.పి.2, పి.ఎస్.పి.3, ప్లేస్టేషన్ విటా
Products: కార్డ్ రీడర్, డేటా కేబల్స్, ఇయర్ ఫోన్స్, హేడ్ ఫోన్స్, కిబోర్డ్, ల్యాప్‌టాప్ బ్యాటేరి ఎండ్ అడ్యాప్టర్స్, ఎల్.సి.డి. మానిటర్స్, మేమోరి కార్డ్స్, మౌస్, పెన్ డ్రైవ్, ప్రిన్టర్, స్క్యానర్, స్పీకర్స్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Worst sales people.

I visited the Indiranagar 100 feet showroom today, wanted to buy a Sony Laptop.When I asked for the price of the laptop the
sales person was not even knowing the price of the specific model, when I asked him to check it online on the flipkart.com, he couldn't do that either properly, and on top of that, behavior of the sales person was not customer friendly.
How trained are these sales people who don't even know the price of the product.

Never visit this showroom, uneducated sales people with ZERO knowledge about their products.

I completely agree with Pravin. Had a bad experience myself. Customer service is atrocious and borders on being onnoxious. Thet really do act as if they are doing the customer a favor.
HORRIBLE and Dumb Customer Service Reps!!! Everyone there acts like they're doing us a favor !!! Disgrace for Sony!!

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road