వీ.జి.పి.

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025252582, 08064529405-06
 09686680754
1132, 12టీ.హెచ్. మేయిన్, 100 ఫీట్‌ రోడ్‌, హెచ్.ఎ.ఎల్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560038, Karnataka
బిసైడ్‌ ఫూడ్ వర్ల్డ్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: నో
Brands: గోదరేజ్
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్
Consumer Durables: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి.
Services: యేస్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Sony: హోమ్‌ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
IFB: కమర్శల్ డిశ్‌వాశర్స్, డిశ్‌వాశర్, డ్రైఎర్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Brands: సైమసంగ్, ఫిలిప్స్, పెనాసోనిక్, సని, ఓన్దియా, విడియోకాన్, సుమీత్, బజాజ్, మహారాజా వ్హైటలైన్, గ్లేన్, ప్రేస్టిజ్, హాకిన్స్, కిన్‌స్టేర్, పిజన్, వర్‌పూల్, గోదరేజ్
Products Other: టీ.వీ., ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్‌, మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వేట్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, జూసర్ మిక్సర్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, టోస్టర్, చిమ్ని, గైస్‌ స్టోవ్, కుక్‌టాప్, ప్రెశర్ కూకర్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, డిజిటల్ క్యామెరా, ఫ్యాన్
Philips: సి.డి. ప్లేయర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, జూసర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
LG: అయర్ ప్యూరిఫాయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Opposite Mosque
Frazer Town, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Behind Vasan Eye Care Hospital
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Beside Kalamandir Showroom
Malleswaram, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Hi All! We had a bitter experience with VGP Ltd located in Indira Nagar 100Ft Rd (Next to Vivek’s). This happened on Jan 1st 2012. We did our share of research in Pai Electronics, Girias and Viveks before we zeroed in on VGP to buy our new LG home appliances viz, Fridge, Washing M/c and an Oven. On the face of it, the Sales Person was polite, informed and offered competitive prices when we honestly told him about our prior trips to his competitor stores. All went well until we paid up our bill and collected the receipt. The Store Manager too was courteous. We informed him that our house was on the second floor w/o an elevator. He readily agreed to deliver all the appliances to our doorstep and sheepishly said "You may have to pay 100 rup ... మరిన్ని చూడండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road