> > Pai Viceroy

పై వైసరాయ్

హోటల్
 08026701494, 08026701495
 09844382468, 09980909067
6, 1స్ట్రీట్ క్రాస్‌, జె.సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560002, Karnataka
నియర్‌ కమాత్ హోటల్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Access from Airport: 30 కెమిస్
Tariff: ఆర్.ఎస్. 2001 టు ఆర్.ఎస్. 3000
Category: 3 స్టార్‌
Checkout: 24 ఆవర్స్
Government Approved: యేస్
Access from Bus Station: 4 కెమిస్
Access from Railway Station: 4 కెమిస్
Total Rooms: 42 రూమ్స్
Hotel Amenities: 12హెచ్.ఆర్.ఎస్. ఇన్-రూమ్ డినైంగ్, బార్/పబ్, కాఫీ శాప్, కాన్‌ఫరేన్స్ రూమ్స్, రేస్ట్రాంట్, స్పోర్ట్స్ ఫసిలిటీస్, ట్రెవల్ డేస్క్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి కనేక్టివిటి
Room Amenities: కేబల్ టీ.వీ., ఇంటర్‌నేట్ ఏక్సేస్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Pai Viceroy: Pai Viceroy though predominantly an Andhra joint, also does a bit of North Indian and Chinese cuisine. The veg thali is a hit for its huge portion and the value-for-money fare. Non-vegetarians, fret not, you can try Chicken in Tomato Gravy or Fish Fry at Pai Viceroy.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jaya Nagar 4th Block Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road