హోమేస్తే

సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్లు
 09845801237, 09900644488
1093, 19టీ.హెచ్. ఎ మేంన్, జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌ - 560078, Karnataka
నియర్‌ జె.పి. నగర్‌ క్లబ్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Type: బజట్, లగ్జరి
Tariff Range: బిట్వీన్ రుపీస్ 2001 ఎండ్ రుపీస్ 3000
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, నో, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road