ప్లేనేట్ కిడ్స్

పాఠశాలలు & డే కేర్
 08032404744
293, 35టీ.హెచ్. క్రాస్‌, 7టీ.హెచ్. మేయిన్, జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560011, Karnataka
ఆపోజిట్‌ బావి చిల్డ్రేన్స్ పార్క్‌
View Map

సేవలు

Play School: యేస్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Ulsoor