ఎస్.ఆర్.ఎమ్. ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
ఓల్డ్‌ మద్రాస్ రోడ్‌, కె.ఆర్ పురమ్‌, బైంగలోర్‌ - 560036, Karnataka
నియర్‌ విజయా బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Videocon: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
BPL: హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్
Brands: విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
Haier: కలర్ టేలివిజన్
Repairs: యేస్
Accessories: యేస్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: నో
Clocks: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Repairs & Services: యేస్
Hawkins: కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Services: నో
Godrej: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Butterfly: కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఎన్సేమ్బ్ల్స్ ఎండ్ డినర్ సెట్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, క్యామ్కోర్డేర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Philips: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్, వాశర్ డ్రీయేర్
Brands: ఫ్లై, ఎల్.జి., మోటోరోలా, నోకియా, స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్, స్పీక్
Brands: టిమేక్స్, సోన౅టా, క్యాశ్, టైటేన్, ఫాస్ట్‌ట్రాక్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లెండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ హీటేర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాటర్ పరిఫీర్, వేట్ గ్రైండర్
Prestige: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, ప్రెశర్ కూకర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
Preethi: డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, హెండ్ బ్లండర్, హెండ్ మిక్సర్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, టేబల్ ఫ్యాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇమర్జేన్సి లైట్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్, వేట్ గ్రైండర్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

I am upset because there is no home delivery to Hoskote, where most of the orders to be delivered. you should personally look into this and make some arrangements

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని ఎస్.ఆర్.ఎమ్. ఇలేక్ట్రానిక్స్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmipuram Vijaya Nagar Whitefield Whitefield Main Road