రేంట్ ఉడ్ దునీయా

ఫర్నిచర్ షామియాన & మేలుకట్టు అద్దెకు
 08088011888
458, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, 8టీ.హెచ్. మేంన్, కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560034, Karnataka
నియర్‌ పెనాసోనిక్ శోరూమ్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: Furniture Rental
Products: Sound Systems, Woofers, TV
Accessories & Parts: No
Consumer Durables: Yes
Services: No
Videocon: Colour Television, Microwave Oven, Refrigerator
Products: Home entertainment, Kitchen appliances
Butterfly: Canister, Cookware Set, Electric Cooker, Ensembles – Dinner Set, Kitchen Sink, Mixer Grinder, Pressure Cooker, Stainless Steel Vacuum Flask, Stainless Steel Vacuum Lunch Box
Haier: Colour Television, LCD TV, Microwave Oven, Refrigerator, Washing Machine
Panasonic: Automatic Cooker, DVD Player, Home Audio, Home Theater System, LCD TV, Microwave Oven, Mixer Grinder, Plasma TV, Refrigerator, Washing Machine
Whirlpool: Microwave Oven, Refrigerator, Washing Machine, Water Purifier
Samsung: Blu-ray Players, DVD Player, Home Theater System, LCD TV, LED TV, Microwave Oven, Plasma TV, Refrigerator, Smart Oven, Ultra Slimfit TV, Washing Machine
Products Other: Refrigerator Rental, Microwave Oven Rental, Washing Machine Rental, TV Rental
Philips: Coffee Maker, DVD Player, Home Theater System, Plasma TV, Toaster
Kenstar: Juice Extractor, Microwave Oven, Refrigerator, Storage Water Heaters, Toaster
LG: Convection Microwave, DVD Player, Flat Screen TV, Home Theater System, LCD TV, Music System, Plasma TV, Refrigerator Compressor
Prestige: Coffee Maker, Microwave Oven, Sandwich Toaster
Glen: Cooktop, Steam Cooker, Steam Iron, Toaster
Onida: Colour Television, DVD Player, Microwave Oven, Washing Machine
Credit Cards Accepted: American Express, MasterCard, Visa, Visa Electron
Godrej: DVD Player, Microwave Oven, Refrigerator, Washing Machine

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

ఫర్నిచర్ షామియాన & మేలుకట్టు అద్దెకు సమీపంలోని రేంట్ ఉడ్ దునీయా

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar Sarjapur Ring Road