ఎల్.జి. బెస్ట్ శాప్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025520484
 09611647612
60 ఫీట్‌ రోడ్‌, కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560095, Karnataka
నియర్‌ సుఖ్ సాగర్‌ రేస్ట్రాంట్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: ఎల్.జి.
Repairs & Services: నో
Accessories: యేస్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Accessories & Parts: యేస్
Brands: ఎల్.జి.
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Brands: ఎల్.జి.
Services: నో
Products: హోమ్ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
LG: అయర్ ప్యూరిఫైర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బాయే సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశర్ డ్రాయర్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block Vijaya Nagar