స్యామసంగ్ ప్లాజా

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025503624, 08025503625
 09886020725
19, 100 ఫీట్‌ రోడ్‌, కోరమంగలా, బైంగలోర్‌ - 560034, Karnataka
నియర్‌ సుఖ్ సాగర్‌ రేస్ట్రాంట్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్
Accessories: యేస్
Products: ల్యాప్‌టాప్
Accessories & Parts: యేస్
Used Laptops: నో
Brands: సైమసంగ్
Consumer Durables: యేస్
Brands: సైమసంగ్
Brands: సైమసంగ్
Brands: సైమసంగ్
Authorised Service Centre of: సైమసంగ్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Brands: సైమసంగ్
Services: నో
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Products: సేల్ ఫోన్స్, డిజిటల్ క్యామెరా, ల్యాపటాప్స్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products Other: డిజిటల్ క్యామెరా, డిజిటల్ కైమకోర్డర్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Products: ఎల్.సి.డి. మానిటర్స్, ప్రిన్టర్

Other Branches of Samsung Plaza

Near Corporation Bank
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Indian Oil Petrol Pump
Domlur, Bangalore
Near Brindavan Hotel
HBR Layout, Bangalore
Below Golds Gym
HRBR 1st Block, Bangalore
Opposite Croma
Indira Nagar, Bangalore
Near Vijaya Junior College
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Sukh Sagar Hotel
Koramangala 5th Block, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని స్యామసంగ్ ప్లాజా

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar Austin Town