మోడర్న్ వర్ల్డ్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025589733, 08025091157
 09341212499, 07760988163
105, ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560001, Karnataka
బిసైడ్‌ కార్పోరేశన్‌ బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: టాటా స్కై
Accessories & Parts: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Panasonic: ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ.
Sharp: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హై-ఫి సిసటమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ప్లే స్టేషన్, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ పరిఫీర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్

Other Branches of Modern World

Near Hero Honda Showroom
Domlur, Bangalore
Behind Sony Centre
Kalyan Nagar, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road