వీ.జి.పి.

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08064529404
 09945224722
337, కరుణా కామ్ప్ల్యాక్స్, మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌ - 560003, Karnataka
బిసైడ్ కలామందిర్ శోరూమ్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Bajaj: అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: యేస్
Eco-Friendly: యేస్
Consumer Durables: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Toshiba: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Panasonic: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ.
Sony: సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హోమ్‌ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్‌ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్టేబల్ ప్లే స్టేషన్, వాకమైన్ ఎమ్.పి.3
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Products Other: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్లాజ్మా టీ.వీ., డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, వేట్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, అయర్ కండిశనర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, ఇమర్జేన్సి లైట్
Philips: ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, జూసర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్
Kenstar: అయర్ కూలర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్
LG: కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సైడ్ బాయే సైడ్ రేఫ్రిజరేటర్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశర్ డ్రాయర్
Brands: గోదరేజ్, ఎల్.జి., సైమసంగ్, వోల్టాస్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఇమర్జేన్సి లైట్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Opposite Mosque
Frazer Town, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Beside Food World
Indira Nagar, Bangalore
Behind Vasan Eye Care Hospital
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahadevapura Gandhi Nagar Balepet Vijaya Nagar