ఎ.యు. బన్ పేన్

రెస్టారెంట్
 08065832366,
ఆర్.ఎమ్.జెడ్. ఇనఫినిటి ప్రేమిసేస్, 1-ఎ, ఓల్డ్ మద్రాస్ రోడ్, బైంగలోర్‌ - 560016, Karnataka
ఇన్ ఆర్.ఎమ్.జెడ్. ఇనఫినిటి ప్రేమిసేస్
View Map

సేవలు

cash, food coupon, credit card
Catering: యేస్
Home Delivery: నో
Amenities: నాట్ అవైలేబల్
Valet Parking: యేస్
Alcohol: నో
Cuisine: అమేరికన్
Veg/Non-Veg: నన్-వేజ్
Food coupons accepted: సోదేక్షో, టికేట్ రేస్ట్రాంట్
Credit Cards Accepted: యేస్
AC,Non AC: ఎ.సి.

సమీక్షను వ్రాయండి

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Virgo Nagar Avala Halli Chickpet Kadugodi
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.