నేక్స్ట్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08032479268, 08041697258
11-12, పి.ఎన్.టీ. కాలని, ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560032, Karnataka
నియర్‌ ఆర్.టీ. నగర్‌ పోలిస్‌ స్టేశన్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Mitsubishi: వేంచ్‌ల్యాటర్ ఫ్యాన్
Brands: యూరేకా ఫార్‌బస్
IFB: మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories: యేస్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Hitachi: రేఫ్రిజరేటర్
Accessories & Parts: యేస్
Eureka Forbes: వెకుయమ్ క్లీనర్
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి.
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Repairs & Services: నో
Preethi: మిక్సర్ గ్రైండర్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Panasonic: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్‌ ఆడియో, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిని హై-ఫి సిస్‌టమ్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రిసీవర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ ఆడియో, స్లిమ్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Sony: హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Philips: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, పోర్టేబల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్
Kenstar: అయర్ కూలర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్
LG: డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సైడ్ బాయే సైడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలో మైక్రోవేవ్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: గోదరేజ్, హితాచి, ఎల్.జి., ఓనిడా, సైమసంగ్, విడియోకాన్, వోల్టాస్
Brands: బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, ఎల్.జి., మైక్రోమెక్స్, నోకియా, సైమసంగ్, విడియోకాన్
Sansui: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఫూడ్ ప్రాసేసర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్

Other Branches of NEXT

Near Axis Bank
HSR Layout, Bangalore
Near Sukh Sagar Restaurant
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Raghavendra Swamy Temple
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Near Bata Showroom
Kengeri, Bangalore
Opposite IBP Petrol Pump
Koramangala, Bangalore
Opposite Innovative Multiplex
Maratha Halli, Bangalore
Near Canara Bank
Vidyaranyapuram, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

I Had Been to this Show room They have Very Good Offers And Good prices Which Are Reasonable And They Gave Very Good Service.....Thanks To Asklaila.com For The Perfect Information.
Its Really Very Great I got Service Of Ask Laill.com , Am Very Thank Full to ask laila , As it has All Information Filled in this Website Am Really Very Happy From Ask Laila Website Services.

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Ganga Nagar Mathikere Maratha Halli Vyalikaval