రిపేయర్ బేల్

గృహోపకరణం మరమ్మతు
 09632378580
2బి, కనక నగర్‌, ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560032, Karnataka
అబోవ్‌ న్యూ మార్ట్‌ సుపర్‌ మార్కేట్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Credit Cards Accepted: నో
Accessories & Parts: నో
Appliance: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, గీజర్ - వాటర్ హీటేర్, ఎల్.సి.డి. టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మ్యూజిక్ సీస్టమ్స్, రేఫ్రిజరేటర్, టేలివిజన్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: ఏపల్-ఐఫోన్, బ్లాక్‌బేరి, కూల్ పెడ్, దోపోద్, ఫ్లై, హెచ్.పి. ఐపి.ఎ.క్యు., ఎచటీసి, ఐ-మేట్, కార్బన్, ఎల్.జి., మక్ష్క్ష్, మోటోరోలా, నోకియా, ఓ2, ఓనీదా, రేలాయన్స్ సి.డి.ఎమ్.ఎ., స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్, స్పీక్, టాటా ఇండికోమ్ సి.డి.ఎమ్.ఎ., విడియోకాన్, వర్జిన్
Authorized Repair Services Of: స్యామ్సంగ్, ఎల్.జి., ఓనీదా, సని, బి.పి.ఎల్., వర్‌పూల్, విడియోకాన్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Ganga Nagar Mathikere Maratha Halli Vyalikaval