వీవేక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041461905, 08041461925, 08023337876
15/ఎ , పి అండ్‌ టీ కాలని, ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560032, Karnataka
ఆపోజిట్‌ ఆర్.టీ. నగర్‌ పోలిస్‌ స్టేశన్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Repairs & Services: నో
Accessories: నో
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: యేస్
Networking Equipment: ఎన్.ఎ.
Usha Lexus: డ్రై ఆయ్‌రన్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Butterfly: గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Panasonic: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Philips: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, వెకుయమ్ క్లీనర్
Brands: ఎచటీసి, ఎల్.జి., నోకియా, సైమసంగ్, సని
Prestige: డ్రై ఆయ్‌రన్, గైస్‌ స్టోవ్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Sansui: ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., స్లిమ్ టీ.వీ.
Preethi: డ్రై ఆయ్‌రన్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Orient: సీలింగ్ ఫ్యాన్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Brands: ఎక్వా గార్డ్, ఎక్వా స్టార్‌, కిన్‌స్టేర్, కేన్ట్ ఆర్.ఓ., ఉషా
Toshiba: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Crompton Greaves: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఆయ్‌రన్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, వెకుయమ్ క్లీనర్
Brands: బ్లూ స్టార్‌, హేయర్, ఎల్.జి., ఓ జేనరల్, ఓనిడా, సైమసంగ్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Bajaj: సీలింగ్ ఫ్యాన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Brands: అకర్ , డేల్ , హెచ్.పి. , లేనోవో , సని , తోశిబా
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Ganga Nagar Mathikere Maratha Halli Vyalikaval