నైకి

గార్మెంట్ దుకాణాలు
 08041343100, 08041343116
701-బి మీల్లేనియా 1&2 టావర్స్‌, 7టీ.హెచ్. ఫ్లోర్‌, , మర్ఫి రోడ్‌, ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌ - 560008, Karnataka
నియర్‌ ఉల్సూర్ లేక్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Inner Wear: నో
Brands: నిక్
Credit Cards Accepted: నో
Uniforms: నో
Woolen Clothes: యేస్
Boutique: నో
Type: క్యాజుయల్, ఫార్మల్, స్పోర్ట్స్వేర్, వేస్టర్న్
Gender: బాయ్స్, గర్ల్స్, మేన్స్, వూమేన్స్

Other Branches of NIKE

In Royal Meenakshi Mall
Hulimavu, Bangalore
Opposite Ramaiah Hospital
New BEL Road, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

please informe me before 1 week, if u have corporate sale. mobile 8297187878

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Jaya Nagar 5th Block