సుఁతేక్ష్

సెల్ఫోన్ షోరూమ్
 04442149252
#7 కె.ఎ.జె. ప్లాజా గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌ నరసింగపురమ్ స్ట్రీట్‌ మౌంట్‌ రోడ్‌, అన్నా సలై, చేన్నయి - 600002, Tamil Nadu
నియర్‌ - బంటా శోరూమ్‌

సేవలు

Accessories: యేస్
Brands: ఎల్.జి., మోటోరోలా, నోకియా, స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్, టాటా ఇండికోమ్ సి.డి.ఎమ్.ఎ., వర్జిన్

సమీక్షను వ్రాయండి