సోని వర్ల్డ్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 04442319000, 04442319001
88, శ్యమ్స్ బ్రిన్దావన్, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, 4టీ.హెచ్. ఏవేన్యూ, అశోక్‌ నగర్‌, చేన్నయి - 600083, Tamil Nadu
నియర్‌ ఉదయమ్ థియేటర్‌

సేవలు

Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, అదర్
Brands: సని
Accessories: యేస్
Products: ల్యాప్‌టాప్
Accessories & Parts: నో
Credit Cards Accepted: నో
Networking Equipment: ఎన్.ఎ.
Used Laptops: నో
Consumer Durables: నో
Brands: సని
Services: నో
cash, credit card
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ప్లే స్టేషన్, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3

Other Branches of Sony World

Opposite Chetpet Police Station
Chetpet, Chennai
Opposite Prince Manor Apartment
Kilpauk, Chennai
Opposite Bata Showroom
Mount Road, Chennai
Near Kalmandapam
Royapuram, Chennai

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Gandhi Nagar