స్కోర్‌గటర్

ప్రవేశ పరీక్ష శిక్షణా సంస్థలు
 04445040033, 04445040022
 09840031396
66, నుంగమబక్కమ్ హై రోడ్‌, నుంగమబక్కమ్, చేన్నయి - 600034, Tamil Nadu
ఆపోజిట్‌ రాజ్‌ భవన్‌ హోటల్‌

సేవలు

cash, credit card
Course Other: ఎన్/ఎ
Languages: ఇంగ్లిశ్
Segment: ఫౌరేన్ లేంగ్వేజ్
Countries: ఆస్ట్రేలియా, క్యానడా, యూరోప్, జర్మని, ఆయర్‌లేన్డ్, న్యూ జీలైండ్, రసియా, సంగపోర్, యు.కె., యు.ఎస్.ఎ.
Test: ఇంజినియరింగ్, జి.ఎమ్.ఎ.టీ., జి.ఆర్.ఈ., ఐ.ఈ.ఎల్.టీ.ఎస్., మేడిసిన్, ఓ.ఈ.టీ., స్యాట్, టోఫ్ల్, యు.ఎస్.ఎమ్.ఎల్.ఈ.
Courses: ఆర్ట్స్, ఇంజినియరింగ్, మ్యానేజమేంట్, మేడిసిన్
Credit Cards Accepted: అమేరికన్ ఎక్స్ప్రేస్, మాస్టర్‌కార్డ్, ప్లస్, స్టార్‌, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Services: ఆప్ట్‌టుడే కౌన్సలింగ్, ఏటిచ్యూడ్ కౌన్సలింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కాన్‌ఫిడేన్స్ బిల్డింగ్, పర్సనాలిటి డివేలప్మేంట్
Other Services: ఆప్ట్‌టుడే టేస్టింగ్, కెరియర్ కౌన్సలింగ్, కాలేజ్ ఎండ్ యూనివర్సిటి సిలేక్షన్ - కౌన్సలింగ్, ఇంటర్వ్యూ ప్రేపరేషన్, టేస్ట్ ప్రేపరేషన్ ఎండ్ కోచింగ్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Excellent classes on the GMAT

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mandaveli T.Nagar Alwarpet Aminjikarai