నేక్స్ట్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 04442694998
152, నోర్థ్‌ ఉసమాన్ రోడ్‌, టీ.నగర్‌, చేన్నయి - 600017, Tamil Nadu
నియర్‌ కనారా బ్యాంక్‌

సేవలు

Brands: యూరేకా ఫార్‌బస్
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Hitachi: రేఫ్రిజరేటర్
Accessories & Parts: యేస్
Eureka Forbes: వెకుయమ్ క్లీనేర్
Used Laptops: నో
Sales: యేస్
Brands: కెనన్
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Repairs & Services: నో
Preethi: మిక్సర్ గ్రైండర్
Segment: రేజిడేన్శల్
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్
Services: యేస్
Products: ప్రింటేర్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Panasonic: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ ఆడియో, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిని హై-ఫి సిసటమ్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రేకివేర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ఆడియో, స్లిమ్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
IFB: డిశ్‌వాశర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Products Other: స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇండక్షన్ కూకర్
Philips: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, పోర్ట్యాబ్ల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్
Kenstar: అయర్ కూలర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్
LG: డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బై సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలో మైక్రోవేవ్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: గోల్డ్ స్టార్‌, హిట్యాచి, ఎల్.జి., మీత్సుబీశి, ఓనీదా, పెనాసోనిక్, స్యామ్సంగ్, టోశిబా, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
Brands: బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, ఎల్.జి., మైక్రోమెక్స్, నోకియా, స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్, విడియోకాన్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Brands: అకర్ , సమ్‌ప్యాక్, డేల్ , హెచ్.సి.ఎల్., హెచ్.పి. , లేనోవో , సని , జేనిథ్
Sansui: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: హ్యుఁదై, నోర్ద్మేఁదే, హోమ్మి, ఎక్విటి, ఇతలియా, పాసప్యాచ్, ఫబియ్నో
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్

Other Branches of NEXT

Opposite Canara Bank
Ambattur, Chennai
Opposite Spencers Daily
Aminjikarai, Chennai
Near Anna Routana
Anna Nagar East, Chennai
Near Pondichery Guest House
Ashok Nagar, Chennai
Near ICICI Bank
Chengalpattu, Chennai
Near State Bank Of India
Kattupakkam, Chennai
Near Kodambakkam Post Office
Kodambakkam, Chennai
Near Corporation Primary School
Kolathur, Chennai
View All 22 Branches of NEXT

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Please att the call first,
then how will u get business,

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Adyar RA Puram Kodambakkam Arumbakkam