ఈట్ కేయర్

సెల్ఫోన్ రిపేర్
 04425982757
 07200778886
6/20, కసవన్ స్ట్రీట్‌, తోండియార్పేట్, చేన్నయి - 600081, Tamil Nadu
నియర్‌ మని సైకల్‌ స్టోర్‌

సేవలు

cash, credit card
Accessories & Parts: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
Type: ఎ.ఎమ్.సి., డేటా రికవరి, డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Brands: ఎచటీసి, కార్బన్, ఎల్.జి., మక్ష్క్ష్, మోటోరోలా, నోకియా, స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్, స్పీక్, విడియోకాన్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Tambaram Estate Mannady Pulianthope Washermanpet