> > Joyalukkas

జోయలుక్కస్

ఆభరణాల దుకాణాలు
 08572233916
18/308-ఎ, ప్రకాసమ్ హై రోడ్‌, చిత్తూర్ - 517001
నియర్‌ చిత్తూర్ ఓల్డ్‌ బస్‌ స్టాప్‌

సేవలు

cash, credit card
Repairs: యేస్
Designer/Label: జోయలుక్కస్
Type Of Jewellery: డాయమండ్, గోల్డ్, ప్లైటినమ్, సిల్వర్, ట్రేడిశనల్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Stones: బర్థ్‌స్టోన్స్, ప్రేశియస్, సెమిప్రేశియస్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like