హోమ్ సాజ్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 01292278899
క్రావ్న్ ఇఁతేరీయోర్జ్ మాల్, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, మథురా రోడ్‌, ఫరిదాబాద్‌ సేక్టర్‌ 35, ఫరిదాబాద్‌ - 121003, Haryana
ఇన్ క్రావ్న్ ఇఁతేరీయోర్జ్ మాల్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Inner Wear: No
Brands: Durex
Stone Art: Sculptures, Statues
Products: Kitchen Appliance
Accessories: Scarves, Shawls
Fancy store: Yes
Furnishing services: Yes
Accessories & Parts: Yes
Designer/Label: Designer
Uniforms: No
Corporate Gifts: Yes
Consumer Durables: Yes
Sales: Yes
Brands: Reet
Repairs: No
Stones: Precious, SemiPrecious
Used Furniture: No
Gender: Girl's, Women's
Woolen Clothes: No
Repairs: No
Furnishings: Blinds, Draperies, Upholstery
Services: No
Boutique: No
Type Of Jewellery: Artificial, Silver, Traditional
Tupperware: Food Storage & Container, Serveware
Products - Sets: Bedroom Set, Dining Set, Kitchen Set
Products - Storage: Bookcase, Cabinets, Chest, Cloth Racks, Cupboard, Curio, Shoe Racks, Sideboard, Trays, Trolleys, Wardrobes
Products - Seating: Armchair, Bench, Chair, Couch, Footstool, Sofa, Stool
Type: Ethnic Wear, Indian, Partywear, Traditional
Type Of Furnishing: Blinds, Carpets & Rugs, Curtains & Draperies, Upholstery
Products: Flower Vases, Artificial Flowers, Water Fountain, Clocks, Photo Frames
Products Other: Crescent Dinner Set, Tea Set, Coffee Mugs, Silver Plated Cutlery, Silver Vessels, Silver Pooja Sets, Crockery Glass, Glass Cups, Wine Glass Set, Non Stick Cookware, Cutlery, Pressure Cooker, Electric Cooker, Electric Toaster, Flask, Electric Iron
Usha Lexus: Dry Iron, Electric Cooker, Electric Kettle, Food Processer, Hand Blander, Juicer, Sandwich Maker, Steam Iron, Toaster
Products - Other: Futons, Hanging Chairs, Swings
Make: Aluminium, Cane, Iron, Plastic, Steel, Wooden
Products: Acrylic Gift Items, Bags, Personalized
Type Of Furniture: Contemporary Furniture, Home Furniture, Indoor Furniture, Outdoor Furniture
Products: Blanket, Bath Towel Sets, Bath Linen
Accessories: Alters, Candle Stands, Cane Boxes, CD Holders, Floaters, Key Holders, Platters, Towel Racks, Wooden Vases
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
Brands: Noritake, Queen Anne, RCR, Superware, Tefal, Tiger, Corelle, Luminarc
Types: Carpets, Curtains, Lighting Fixtures, Mattresses, Venetian & Vertical Blinds, Wallpaper
Products: Bath Mats, Fancy Curtains, Table Cloths, Pillow Covers, Pillows, Cushions, Bed Sheets, Bed Covers, Crystal Idols, God Idols, Decorative Bowls, Decorative Plates, Jhoomar Lights, Bed Lamps, Floor Lamps, Table Lamps
Products - Surface: Bed, Centre Table, Coffee Table, Computer Tables, Corner Tables, Desk, Diwan, Dressing Table, End Table, Study Table, Wall units, Work Stations

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Connaught Place DLF City Phase 1 Sector31 - Faridabad Sector28 - Faridabad