ఐ360

కాల్ సెంటర్ శిక్షణా సంస్థలు
 01140656600,
ఎ-1/171, జనక్ పురి, దిల్లి - 110068
ఆపోజిట్‌ మేట్రో పిలర్‌

సేవలు

Placement: యేస్
Courses Offered: కస్టమర్ సర్విస్, టిల్‌మార్కేటింగ్, వోయ్స్ ఎండ్ ఏక్సేన్ట్ ట్రేనింగ్

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place