ఓరాయన్ కాల్ టేక్

కాల్ సెంటర్ శిక్షణా సంస్థలు
 01145602161, 01145602105
 09310253513
సి-9, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, న్యూ కృష్ణా పార్క్‌, జనక్‌పురి, దిల్లి - 110058
నియర్‌ జనక్‌పురి వేస్ట్‌ మేట్రో స్టేశన్‌

సేవలు

Placement: యేస్
Courses Offered: కస్టమర్ సర్విస్, టిల్‌మార్కేటింగ్, వోయ్స్ ఎండ్ ఏక్సేన్ట్ ట్రేనింగ్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place