దీప్ సర్విసేస్

నియామక సంస్థ
 09811025158, 09999737646
జి.హెచ్.-8/61, పశ్చిమ్ విహార్‌, దిల్లి - 110063
నియర్‌ - విజయా బ్యాంక్‌

సేవలు

Services: జౌబ్ ప్ల్యాకేమేన్ట్ ఇన్ కాల్ సేన్టర్‌

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

నియామక సంస్థ సమీపంలోని దీప్ సర్విసేస్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Vikaspuri Dwarka - Sector 6 Madipur Kirti Nagar